طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیم

مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیمقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .|دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیم در قالب فایل pdf و متشکل از 56 صفحه امروزه نان در اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می تـوان بـه نان لواش، سنگک، تافتون، بربري، نان حجیم و غیره اشاره کرد.هـر کـدام از ایـ|31011521|wdb|تولید ماشین آلات نان حجیم, طرح های اشتغالزا, صنایع کوچک, کارآفرینی صنعتی, صنایع فلزی و ماشین سازی

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید ماشین آلات نان حجیم
در قالب فایل pdf و متشکل از 56 صفحه


امروزه نان در اشکال مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می تـوان بـه نان لواش، سنگک، تافتون، بربري، نان حجیم و غیره اشاره کرد.هـر کـدام از ایـن نـان هـا بـه لحاظ نوع آرد مورد استفاده، میزان مخمرها وهمچنین فراینـد پخـت نـسبت بـه همـدیگر متفـاوت هستند و در این میان نان هاي حجیم از چند تفاوت عمـده نـسبت بـه نـان هـاي سـنتی می باشند که این اختلاف شامل موارد زیر می باشد.

نوع آرد مورد استفاده:

حجیم از نوع بدون سبوس و سـفید اسـت. میـزان گلـوتن آرد مورد استفاده در پخت نان هاي این نوع آردها معمولا کم است.

نوع مخمر مورد استفاده:

خمیر نان هاي حجیم،از خمیر مایه استفاده مـی شـود. ایـن مخمرهـا قابلیـت تخمیر در فرایند کربنیک متـصاعد شـده از آنهـا سـبب مـی گـردد تـا تخمیر به همراه پف کنندگی قوي بوده و گازنانی با سـاختمان متخلخـل و سـبک ایجـاد گـردد کـه خمیر نان به اصطلاح پف کرده و بدینوسیله دلیل اصلی اطلاق نان حجیم هم به این نوع نان ها همین خاصیت می باشد.

فرایند پخت:

در فرایند پخت کلیه نان هاي سنتی، از شعله مستقیم آتش استفاده مـی شـود و ایـن در حـا لی است که در پخت نان هاي حجیم، از حرارت غیرمستقیم آتش استفاده می گردد. ایـن امـر سـبب می شود که پخت نان بدون کوچکترین سوختگی صورت گرفته و عـلاوه بـر آن نرمـی و انعطـاف مناسب نیز در ساختمان نان بوجود آید.


از دیگر نقاط مثبت در فرایند تولید این نان ها، بهداشتی بودن پخت به دلیل اسـتفاده از ماشین آلات اتوماتیک، هدر رفت پائین سوخت و غیره می باشد.


در طرح حاضـر هـدف سـاخت ماشـین آلات تولیـد نـان حجیم مـی باشـد. ایـن ماشین آلات همانطوریکه از عنوان آن نیز مشخص است عهده دار تولید نان حجیم بوده و از قسمت هـاي زیـر تشکیل یافته است:

- تجهیزات تولید خمیر و میکسر
-تجهیزات تولید قرص نان و دیوایدرآن
- تجهیزات انتقال خمیر
- تجهیزات پخت ( آون) - سینی ها و ادوات.

مجموعه تجهیزات و ادوات فوق تحت عنوان ماشین آلات تولید نان حجیم نامیده می شـوند کـه در طرح حاضر هدف تولید آنها می باشد.عناوین مهم این مقاله بررسی و ارائه استانداردهای ملی و بین المللی, توضیح موارد مصرف و کاربرد, بررسی اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و خارجی, بررسی روند صادرات, بررسی اجمالی تکنولوژی و سرمایه ی مورد نیاز , پیشنهاد منطقه ی مناسب برای اجرای این طرح, بررسی حمایت های اقتصادی و بازرگانی و وضعیت عرضه و تقاضای آن می باشد.


مطالب دیگر:
تحقیق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)تحقیق اصول و قواعد مقاوم کردن سازه هاتحقیق بررسی استاندارد های طراحی کتابخانهتحقیق بررسی سبك معماري سراي گلشن و تيمچه پوستيتحقیق آشنایی با سبک معماری مسجد احمد ابن طولونتحقیق معماري ايران از دیدگاه پژوهشگران ایرانیتحقیق بررسی کامل معماري دیرینهتحقیق بررسی پيشنهاداتی براي بهبود شرایط شهر سنندجتحقیق درباره ديوارهاي موازيتحقیق همه چیز درباره کال چهل بازه مشهدتحقیق استانداردهای فضای آمفی تئاترتحقیق درباره ی انسان ، طبیعت ، معماریتحقیق سه دهه بحران افغانستانتحقیق سنگ شناسي يا پترولوژيتحقیق سامانه موقعیت‌یاب جهانیتحقیق فیلتر دوربینتحقیق سازمان توریسمتحقیق برآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای مدل MPSIACتحقیق ژئومورفولوژی Geomorfelogosتحقیق زيست توده یا بيوماستحقیق زمين و گازهاي گلخانه ايتحقیق زمین شناسی ساختمانیتحقیق رئیس جمهور ترکمنستانتحقیق خطرات بهمنتحقیق روستای رویین